چرا خدا را می‏خوانیم و دعای ما را مستجاب نمی‏کند؟

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آلیه و سلم) سوال کردند چرا خدا را می‏خوانیم و دعای ما را مستجاب نمی‏کند، در حالی که خدا فرمود است: « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ » بخوانید مرا تا اجابت کنم دعای شما را!؟

? فرمود: به درستی که دلها شما مرده است به واسطه ده چیز:↘️

۱٫ به درستی که شما می‏شناسید خدا را پس ادا نمی‏کیند طاعت او را
۲٫ بدرستی که می‏خوانید قرآن را پس به آن عمل نمی‏ کنید!

۳٫ ادعا می‏کنید محبت رسول خدا را و حال آنکه دشمن می‏دارید اولاد او را!
۴٫ ادعا می‏کنید دشمنی شیطان را در حالی که موافقت می‏کنید او را!

۵٫ ادعا می‏کیند محبت بهشت را پس برای آن عمل نمی‏کنید!
۶٫ ادعا می‏کنید ترس از جهنم در حالی که بدن خود را در آن می‏افکنید!

۷٫ مشغول میشوید به عیبهای مردم در صورتی که از عیب خود غافلید!
۸٫ ادعا می‏کنید بغض دنیا را و حال آنکه جمع می‏کنید آن را!

۹٫ اقرار به مردن دارید لکن مهیا برای آن نمی‏شوید.
۱۰٫ دفن می‏کیند مردگان خود را پس از آنها عبرت نمی‏گیرد?

↖️پس از آن جهت دعای شما مستجاب نمی‏شود.
?اثنی عشریه، ص ۳۳۰٫

?انصاف دهیم که هر اربابی چنین عبد چموشی داشت، آب را هم دریغ میکرد از او، بدون شک