پیامک های آسمانی

???????

? #پیامک های آسمانی ?
?این پیامبری که دستورات و مرامش را سالهاست بایگانی کرده ایم وپشت گوش انداخته ایم،از ازل قرارمان با خدا این بود که از جانمان عزیز ترباشد اوامرش! پس چه شد؟! کو ولایتمداری؟! ??«النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»?[احزاب/۶]