اهمیت نماز اول وقت

اهمیت نماز اول وقت

????

✨ مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی :

☝️اولین عملی که باعث خوب شدن کار و بار انسان می شود
? راضی نگه داشتن پدر و مادر ?
است.

✌دومین عمل
? نماز اول وقت ?
است.

? نماز اول وقت در این که کارتان خوب شود مؤثّر است.

? کسانی که به هر دری می زنند ، ولی کارشان درست نمی شود برای این است که نماز اول وقت نمی خوانند.

✅? جوانها به شما توصیه می کنم اگر می خواهید هم دنیا داشته باشید و هم آخرت ، نماز اول وقت بخوانید.

???????