چیزهایی که به درد شما نمی خورد را نگویید …

مجتهدی تهرانی

??????????

? مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی :

? چیزهایی که به درد شما نمی خورد را نگویید.

?آقای فلسفی در کتاب خود این مطلب را این گونه توضیح داده اند که مثلا در ماه رمضان شما به چه مناسبتی از دیگران سوال می کنید که روزه ای یا نه؟

⛔️این حرف بی خودی هست.

?زیرا اگر آن شخص روزه باشد ، شاید دلش نخواهد ریا شود و اگر روزه نباشد ، شاید دلش نخواهد که شما متوجه بشوید.

?شاید بدلیل بیماری روزه نیست ، اما دلش نمی خواهد کسی بفهمد.

? خیلی حرفها هست که ما می زنیم و بخاطرش نامه عملمان را سنگین می کنیم.

?بعضی از سوالاتی که ما از افراد می پرسیم ، باعث می شود آنها یا مجبور به دروغگویی شوند یا وادار به ریاکاری بشوند.

? حرف‌های بیهوده را ترک کنید.?

☆________☆_______☆_______☆

بگردید و خودتان را پیدا کنید ..

مجتهدی تهرانی

❄️???❄️

?حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی :

✅? بگردید و خودتان را پیدا کنید.

?? اگر احتمال بدهید
انگشتر عقیقتان در سطل زباله گم شده باشد ، چقدر در خاک و زباله ها می گردید تا انگشترتان را پیدا کنید؟

? خودتان را هم همین طور بگردید و پیدا کنید.

✨ شما جواهر هستید. ✨

?? روایت است که می فرماید :

?⚜تعجب می کنم از کسی دنبال گمشده اش می گردد ، امّا دنبال خودش نمی گردد.

??ما اگر بگردیم و خودمان را پیدا کنیم و خود را بشناسیم ، اصلاً شب ها خوابمان نمی برد.