چگونه اکثر مردم متدین میشوند …

? چگونه اکثر مردم متدین میشوند

همه نمی‌توانند در شرایط دشوار دینداری کنند ولی اگر سیاست و مدیریت جامعه در دست صالحان باشد و به مردم خدمت کنند، اکثریت مردم متدین خواهند شد.
_____________
✅ #استاد_پناهیان

آدم دوست دارد خوبی‌ها و رنج‌های خود را …

?????????

✴️ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان :

? آدم دوست دارد خوبی‌ها و رنج‌های خود را برای دیگران تعریف کند و یا آنها را از زبان دیگران بشنود.
? اما خدا دوست دارد شایستگی مصاحبت با او را پیدا کنیم، برای همین باید اینگونه گفتگوها با دیگران را کم کنیم.
? نباید دنبال آبرو پیش دیگران و گدای محبت دیگران باشیم، تا خدا قلب ما را پر کند.

_____________
?????????