ترک نماز اول وقت

گناه شناسی(ترک نماز اول وقت)
امام سجاد(ع):
از گناهانی که موجب حسرت و پشیمانی است، ترک نماز در وقت است. وسائل الشیعه/ج۱۶/ص۲۸۱
شیطان برای اینکه نماز را از انسان بگیرد، سعی دارد تا در اولین قدم او را از نماز اول وقت دور کند. اگر توانست کسی را از نماز اول وقت دور سازد، به تدریج شخص را در لبه ی پرتگاه ترک نماز قرار می دهد.