امام نقی (ع) به زنی که مدعی شده بود حضرت زینب است گفت ..

امام نقی (علیه السلام) به زنی که مدعی شده بود حضرت زینب است گفت اگر راست می گویی که فرزند پیامبری، وارد قفس شیرها شو زیرا خوردن گوشت تن فرزندان زهرا بر درندگان حرام است… مدعی نرفت اما خلیفه که می خواست پاره پاره شدن امام را توسط شیرهای درنده ببیند، به ورود ایشان اصرار کرد… هنگامی که حضرت هادی پذیرفت و وارد قفس شد، شیرها آرام گرفتند و به پابوسی اش آمدند. بحار الانوار ج ۵۰ ص ۱۴۹ ح ۳۵ چاپ ایران.

 

?@refaghatbakhoda