دعوا کن، ولی با کاغذت

#روانشناسی

دعوا کن، ولی با کاغذت

اگر از کسی ناراحتی، یک کاغذ بردار و یک مداد، هرچه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.
خواستی داد هم بکشی، تنها سایز کلماتت را بزرگ کن، نه صدایت را.
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن.
آنوقت خودت قضاوت کن.
حالا می توانی تمام خشمِ نوشته هایت را با پاک کُنت پاک کنی، دلی هم نشکانده ای
وجدانت را هم نیازرده ای
خرجش همان مداد و پاک کن بود
نه بغض و پشیمانی، آری گاهی می توان از کورۀ خشم پخته تر بیرون آمد.

️ کانال رفاقت با خدا 👇👇👇

▶️ http://refaghatbakhoda.ir

اپلیکیشن رفاقت با خدا را از کافه بازار دانلود کنید:
▶️ https://cafebazaar.ir/app/com.refaghatbakhoda/?l=fa

کانال رفاقت با خدا در پیام رسان آی گپ:
▶️ https://igap.net/refaghatbakhoda

کانال رفاقت با خدا در پیام رسان سروش:
▶️ https://sapp.ir/refaghatbakhoda_ir

زندگی دشوارترین امتحان است …

⭕️➕ زندگی؛دشوارترین امتحان است.بسیاری از مردم مردود می ‌شوند،چون سعی می کنند از روی دست هم بنویسند،غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ ی هر کسی فرق می‌کند.

⬅️ کانال رفاقت با خدا 👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.

🌺🍃🍁🍃🍂🍃🍁🍃🍂🍃🍁
🍃
✍️عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
👈کودکی پرسید: چه می نویسی؟
👈عالم لبخندی زد و گفت:
مهم تر از نوشته هایم، مدادی است که با آن می نویسم.
👈می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی!
👈پسرک تعجب کرد! چون چیز خاصی در مداد ندید.
👈عالم گفت پنج خصلت در این مداد هست.
👈سعی کن آن ها را به دست آوری.
👌اول: می توانی کارهای بزرگی کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!
👌دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی، این باعث رنجش می شود، ولی نوک آن را تیز می کند. پس بدان رنجی که می برى از تو انسان بهتری می سازد!
👌سوم: مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده کنی؛ پس بدان تصحیح یک کار خطا، اشتباه نیست!
👌چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نیست؛ مهم مغز مداد است که درون چوب است؛ پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید!
👌پنجم: مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد؛ پس بدان هر کاری در زندگی ات مى کنى، ردی از آن به جا مى ماند؛
پس در انتخاب اعمالت دقت کن!
التماس دعا
⬅️ کانال رفاقت با خدا 👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

پاهایی که نمیتوانند تو را به ادای نماز ببرند …

پاهایی که نمیتوانندتورابه ادای نمازببرند??

انتظارنداشته باش تورابه بهشت ببرند!??

قبرها،پراست ازجوانانیکه میخواستنددرپیری توبه کنند??

ومرگ به آنهافرصت نداد??

⬅️ کانال رفاقت با خدا ???
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن

??
برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن :
اینکه دائم دیگران را کنترل کنی.
اینکه بخواهی دائم مورد تأیید دیگران قرار بگیری.
اینکه بخواهی دائم در مورد دیگران پیش داوری کنی یا خود مورد پیش داوری قرار بگیری.

همیشه بگو:
خدایا، کمک کن دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر پیش داوری کنم و بیشتر فرصت دهم.

❤️❤️⬅️ کانال رفاقت با خدا ???
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

اگر به جای اینکه بگوییم …

?اگر بہ جاے اینڪہ بگوییم:

❌دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد،

?بگوییم:

✅”ملائڪہ در حال نوشتن هستند”

نسلے از ما متولد خواهد شد ڪہ بہ جاے مراقبٺ مردم، ”مراقبٺ الله“ را در نظر دارد…

❣خداوند متعال مےفرماید:

✨?انسان هیچ سخنے را بر زبان نمےراند مگر اینڪہ نزد او فرشته اے مراقب و آماده براے دریافٺ و نگارش آن سخن اسٺ…?✨