مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟

 

201516677518648090841444495121.4643مرد فقیری از خدا سوال کرد:
چرا من اینقدر فقیر هستم؟

خدا پاسخ داد:
چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی

مرد پاسخ داد:
من چیزی ندارم که ببخشم…

خدا پاسخ داد:
چرا، معدود چیزهایی داری

یک صورت
که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی

یک دهان
که می توانی از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی

یک قلب
که می توانی بروی دیگران بگشایی

و چشمانی
که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی

فقر واقعی، فقر روحــــی است
دل آدم ها، خیلی ساده گرم میشود.

@refaghatbakhoda

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *