به شیطان گفتم : لعنت بر تو باد .. لبخند زد..

به شیطان گفتم : لعنت بر تو باد
لبخند زد..

پرسیدم : چرا میخندی ؟
پاسخ داد : از حماقت تو خنده ام میگیرد !

پرسیدم : مگر چه کرده ام؟
گفت : مرا لعنت میکنی در حالی که هیچ بدی به تو نکرده ام !

با تعجب پرسیدم : پس چرا زمین میخورم؟
جواب داد : نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای …

نفس تو هنوز وحشی است …
تو را زمین میزند .

پرسیدم : پس تو چه کاره ای؟
گفت : هروقت سواری آموختی برای رم دادن اسب تو خواهم آمد …
فعلا برو سواری بیاموز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *