راه کنترل غضب

⚠️ #راه_کنترل_غضب
???
??
?
? آدم که #عصبانی می شود، نه خدا سرش می شود، نه دین و نه عقل؛ هر کاری که دلش بخواهد می کند.

? بعد که عقلش سر جایش آمد #پشیمان می شود. در حالت غضب نه باید حرف زد و نه باید کاری کرد.

? چون حرف بزنیم، #گناه می کنیم و اگر کاری هم بکنیم گناه می‌شود. وقتی #غضب از بین رفت آن وقت آدم باید آرام حرفش را بزند.

? در حال غضب هیچ کاری نباید کرد. چون #غضب_پرده_ضخیمی مقابل عقل و دین و خداست.

? آدم در آن حال نمی فهمد که خدا چه گفته است، عقل چه گفته است؛ آن چیزی که می خواهد را می گوید، آن هم دیگر پدرِ آن ذخائر معنوی را در می آورد!
#آیت_الله_خوشوقت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *