اگر به جای اینکه بگوییم …

?اگر بہ جاے اینڪہ بگوییم:

❌دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد،

?بگوییم:

✅”ملائڪہ در حال نوشتن هستند”

نسلے از ما متولد خواهد شد ڪہ بہ جاے مراقبٺ مردم، ”مراقبٺ الله“ را در نظر دارد…

❣خداوند متعال مےفرماید:

✨?انسان هیچ سخنے را بر زبان نمےراند مگر اینڪہ نزد او فرشته اے مراقب و آماده براے دریافٺ و نگارش آن سخن اسٺ…?✨

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *