جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت …

???

?جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.
??
-? قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.
?- قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
?- قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ نخودکی فرمود:
?برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.
?برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.
?و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
?جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!
شیخ نخودکی فرمود : نماز اول وقت شاه کلید است .?
????

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *