روزی دو جهانگرد آمریکایی به قاهره رفتند تا عارف معروفی را ببینند ..

26418958391863980900

روزی دو جهانگرد آمریکایی به قاهره رفتند تا عارف معروفی را در آنجا که به نام «حافظ اعیم» خوانده می شد،ببینند.وقتی به منزل او رسیدند با کمال تعجب دیدند که عارف در اتاقی بسیار ساده زندگی می کند،اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد،دو جهانگرد از عارف می پرسند:لوازم منزلتان کجاست؟
عارف می گوید:مال شما کجاست؟
جهانگردان می گویند:لوازم ما؟اما،ما اینجا فقط مسافریم!
عارف می گوید:من هم همین طور!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *