پاهایی که نمیتوانند تو را به ادای نماز ببرند …

پاهایی که نمیتوانندتورابه ادای نمازببرند??

انتظارنداشته باش تورابه بهشت ببرند!??

قبرها،پراست ازجوانانیکه میخواستنددرپیری توبه کنند??

ومرگ به آنهافرصت نداد??

⬅️ کانال رفاقت با خدا ???
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *