زندگی دشوارترین امتحان است …

⭕️➕ زندگی؛دشوارترین امتحان است.بسیاری از مردم مردود می ‌شوند،چون سعی می کنند از روی دست هم بنویسند،غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ ی هر کسی فرق می‌کند.

⬅️ کانال رفاقت با خدا 👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA